Jak zostać trenerem?

Kim jest trener?

W czasach, gdy coaching zdobywa coraz większą popularność należy powiedzieć, że niektórzy nie zdają sobie sprawę czym będzie a czym jest trenerstwo i czy będzie to samo. Zdarzają się osoby, które wymiennie używają tych określeń, ale postaramy się powiedzieć o nich jako o dwóch dziedzinach odrębnych. Coach pracuje z indywidualnymi klientami i ich problemami. Powinien pomagać w wydobyć własne zasoby i zrozumieć, gdzie się znajduje i czego będzie potrzebować. Uczy też jak docenić własną teraźniejszą sytuację. Coach to tak niekiedy osoba nawet bliska psychologowi. Natomiast trener szkoli, uczy czy przekazuje wiedzę jaką posiada. Uczy na przykład technik sprzedaży i komunikacji. Występuje niekiedy w roli nauczyciela.

Wydaje się więc, że najlepszy może być coach i trener w jednej osobie. W ten sposób będzie można mówić o pewnej elastyczności, która będzie oczywiście bardzo ważna. Osoba taka może wydobywać potencjał i jednocześnie będzie w stanie dotrzeć do takiej osoby, z którą pracuje. Trener prowadzi szkolenia z wiedzy i praktyki konkretnego obszaru, na którym będzie się znał albo w którym się rozwija. Przy wyborze obszaru, z którego chcemy się szkolić ważne będzie to jakie mamy doświadczenie, w czym się specjalizujemy. Możliwości tutaj są tak naprawdę niezliczone. Można mówić o trenerach biznesu., sprzedaży, marketingu, coachów, NLP czy trenowaniu wystąpień publicznych. Można zostać trenerem dla trenerów. Możliwości są więc ogromne.

Mówca

Trener może także zostać mówcą, jeśli nauczy się publicznych wystąpień i będzie w stanie występować na konferencjach w sposób przekonujący. Można zostawać mówcą motywacyjnym, który ma ludzi zainspirować do różnych działań, kierować, przekazać energię i pomysły. Umiejętności trenerskie okazują się więc bardzo ważne i przydatne. Dzięki nim można również stać się skutecznym liderem. Lider musi umieć występować przed grupą i motywować oraz skutecznie przekonywać. Dobrze będzie, jeśli przy mediacjach czy negocjacjach widzi i zauważa procesy, do jakich w grupie będzie dochodzić. Tego rodzaju szkolenia oferowane są przez różne ośrodki. Lider musi występować w firmie jak i też na zewnątrz, dlatego tych różnych kwestii jest rzeczywiście wiele.

Trzeba umieć się odpowiednio do wykonywania takiego właśnie zadania przygotowywać.

Story Page