Mówca motywacyjny- kim jest i jaką odgrywa rolę?

Dziś powiemy dość krótko o tym jak wygląda rola mówca motywacyjnych, w obecnych czasach.

Próbujemy również powiedzieć o trudnych uczestnikach niektórych szkoleń, co również jest dużym problemem. Mówca motywacyjny nie jest jedynie nośnikiem treści, ucieleśnionym przekazem informacji, przekonań i podejścia. Nie powinno się takiej roli ograniczać wyłącznie do marketingu albo też dbania o ładne opakowanie starego produktu. Tak naprawdę byłoby to podejście, które tak naprawdę będzie mocno zawężone i ograniczone.

Public speaker powinien tak naprawdę znajdować się na poziomie pełnego zrozumienia przekazywanego modelu i treści oraz posiadać kompetencję behawioralną, która oczywiście może być potwierdzona własnym doświadczeniem i własną osobą komunikowanej wartości czy też wiedzy. Dość ważne będzie również to, by mówić o spójności tożsamości i doświadczenia osoby, która przemawia publicznie z treścią przez nią przekazywaną. Jeśli poruszamy to zagadnienie otwartości ludzi na wiedzę, nowe podejścia i ogrom nowych przekonań czy wartości to trzeba również powiedzieć o tym, że są takie sytuacje, w których mamy takie sytuacje, w których bez wątpienia są trudni, oporni uczestnicy szkoleń i zrzucanie na nich odpowiedzialności jest ograniczone. Trzeba oczywiście myśleć o zrozumieniu naszego komunikatu.

Musimy przekazywać swoje zdolności komunikacyjne odbiorcom. To właśnie będzie takie bardzo ważne zadanie, które trzeba umieć spełnić. Nie można zakładać od razu, że uczestnik szkolenia będzie trudny oraz oporny. Warto dbać o to, by mieć pewne zdolności i kompetencje lingwistyczne, ponieważ dzięki nim łatwiej będzie nam innych przekonać do swoich racji i przekazanie treści stanie się po prostu zdecydowanie łatwiejsze. Warto tak naprawdę mocno zastanowić się jakie cechy będą definiować mówcę motywacyjnego. Jaki powinien być a jaki nie. Jakie cechy powinna mieć taka osoba, czego powinna unikać. To oczywiście ma duże znaczenie.

Jeśli macie jakieś doświadczenia, które będą z tym powiązane postarajcie się na ten temat coś powiedzieć.

Story Page